Spotkania "RAZEM DLA EKOLOGII"

W ramach projektu „RAZEM DLA EKOLOGII” organizowano akcje informacyjno – promocyjne w zakresie edukacji proekologicznej wśród mieszkańców Gminy Burzenin. Podczas akcji informowano o podjętej współpracy w ramach projektu "Razem Dla Ekologii" między Gminami: Szadek, Wodzierady, Zapolice, Zduńska Wola i Gminą Burzenin oraz o nowym systemie gospodarowanie odpadami. Wszystkie spotkania poprzedzone były 1,5 godzinnym wykładem na temat ekologii oraz realizowanego projektu. Spotkania odbywały się w następujących miejscowościach oraz terminach wskazanych poniżej: